concept design

ניהול פרויקטים החל מהתכנון המוקדם דרך ההתנהלות מול הרשויות המאשרות ועד הפקת התכנית לביצוע באתר.

תכנון אדריכלי בתים פרטיים ומבנה מגורים, מבנים מסחריים ומתעשתים, הכנת תכניות לביצוע, אומדנים, כתבי כמויות ומפרטים טכניים.

שינוי תב”ע – שינוי תכנית מאושרת באזור, שינוי קווי בנין, שינוי יעוד השטח, שינוי הוראות בניה לתוספת יחידת דיור, צימר, חלוקה למיגרשים.

תהליך העבודה שלי מובנה ומגובש, כך שהלקוח מקבל את מירב הנתונים התכנוניים והתקציביים לפני שהוא נכנס להתחייבויות כספיות.
בדרך זו נחסכות הפתעות לא נעימות בשלבים קריטיים של הפרויקט.

  • שלב א’ – ברור פרוגראמה ודרישות עם המזמין. הבנת מסגרות הזמן והתקציב. ראיון מקיף בו אני לומדת להכיר את הלקוחות, סגנון החיים והצרכים שלהם.
  • שלב ב’ – פרזנטציה של התכנון והקונספט העיצובי (אפשרות להדמיה תלת-מימדית). סקיצה בקנ”מ 1:100, חתכים ומבטים. פרוט והמחשת חומרי הגמר, רהוט, נגרות וכל האלמנטים העיצוביים המשלימים. 
    במידה ויש צורך לאישורים ורישיונות, הכנת גרמושקה לעירייה.
  • שלב ג’ – תכנון מפורט והכנת תכניות עבודה. שרטוטים בקנ”מ 1:50 בהתאם לצרכי הפרויקט, עבור בעלי המקצוע השונים, והכנת כתב כמויות.
  • שלב ד’ – הבאת הצעות מחיר מבעלי מקצוע וספקים איתם אני עובדת ע”פ תוכניות העבודה שסופקו, אשר מאפשרות תמחור מדויק של הפרויקט בשלב התכנון.
  • שלב ה’ – ליווי מקצועי במהלך הבניה וביקורים באתר, קשר עם בעלי המקצוע השונים על מנת לענות על שאלות שעולות בשטח.
דילוג לתוכן